More Refresh Harajuku Takeshitadori
5
1

More Refresh Harajuku Takeshitadori

神宫前1-6-8, Shibuya, Japan